bongoaigia-1586326581-32.jpg

bongoaigia-1586326581-32.jpg

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Lễ trao trang thiết bị và vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.