imgp7472-1586325882-25.jpg

imgp7472-1586325882-25.jpg

莱州省边防部队向中国护边力量赠予医用口罩。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *