baotangduo-1558230441-99.jpg

baotangduo-1558230441-99.jpg

Các hiện vật tại đây được bảo quản kỹ lưỡng và phân chia thành các khu vực, các giai đoạn phát triển của tuyến đường Trường Sơn lịch sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *