baotangduo-1558230402-58.jpg

baotangduo-1558230402-58.jpg

Các hiện vật tại đây tuy chưa thật đầy đủ, nhưng người xem đã được nhìn tận mắt con đường Trường Sơn thu nhỏ cùng những khó khăn, gian lao, ác liệt mà nó đã trải qua, trân trọng những thành tựu và sự cống hiến, hy sinh của thế hệ trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *