baotangduo-1558230672-61.jpg

baotangduo-1558230672-61.jpg

Từ khi mở cửa đến nay, Bảo tàng đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn cho khách tham quan và thực sự đã làm tròn trách nhiệm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *