bacsitmba-1599489170-28.jpg

bacsitmba-1599489170-28.jpg

为了防控疫情扩散蔓延,医务人员纷纷发起“我们为您工作,请为我们待在家里”的呼号。图自互联网

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *