vnapotalco-1599488923-66.jpg

vnapotalco-1599488923-66.jpg

             越南人民认真实施社交距措施,非必要的情况下尽量不出门,以防控疫情扩散蔓延。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *