vnapotalco-1599490235-73.jpg

vnapotalco-1599490235-73.jpg

尽管国家还很贫穷,抗疫工作和经济发展还面临许多困难,但政府仍指示职能机关与各航空公司配合组织航班将在海外的公民接回国。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *