Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tròn 47 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy thời gian Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóaContinue reading

Phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam

Nền văn hóa Việt Nam kết tinh từ thành quả lao động, sáng tạo, gìn giữ qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sảnContinue reading “Phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam”

SEA Games – Chặng đường hình thành và phát triển

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2022 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành, đánh dấu mốc lần thứ hai Việt Nam có vinh dự được làm nước chủ nhà. Kể từ khi ra đời đến nay, sauContinue reading “SEA Games – Chặng đường hình thành và phát triển”

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

Thực hiện cam kết quốc tế trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 4/4/2022. Về quy tắcContinue reading “Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP”