Авиапром сопутствует устойчивому развитию туризма

Хотя спрос на авиаперевозки по-прежнему ниже, чем до вспышки пандемии COVID-19, в первые месяцы 2022 года поскольку правительство постепенно открывает границы страны, появились положительные признаки. Прогнозируется, что в этом году авиационная промышленность снова вырастет, что приведет к устойчивому росту многих других областей и отраслей, включая туризм. Правительство реализует множество механизмов и политик для поддержки авиационнойContinue reading “Авиапром сопутствует устойчивому развитию туризма”

Bài 2: ‘Cách mạng xanh’ để phục hồi du lịch hậu COVID-19

Thời gian qua, nhiều “thành trì” vững chãi đã tan hoang vì dịch bệnh. Mặc dù chưa có cách để hoàn toàn thoát khỏi “cơn bão hủy diệt” COVID-19, nhưng các chuyên gia cũng như lãnh đạo ngành du lịch đã bắt đầu tính toán lộ trình phục hồi dài hơi hơn và có trọngContinue reading “Bài 2: ‘Cách mạng xanh’ để phục hồi du lịch hậu COVID-19”

Thời gian qua, nhiều quốc gia đã bắt đầu cho phép công dân dùng “hộ chiếu vaccine” (chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19) để du lịch và sử dụng cho các hoạt động khác trong nước. Các chuyên gia tin rằng chứng nhận này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyểnContinue reading