anh2-1507276347-68.jpg

anh2-1507276347-68.jpg

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, võ thuật là ưu tiên của nền thể thao. Huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam cũng thuộc về một môn võ – Taekwondo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *