anh1-1507275546-52.jpg

anh1-1507275546-52.jpg

Những chiến công của Nguyễn Thị Huyền và đồng đội là kết quả sau một quá trình đầu tư dài hạn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *