anh5-1507275430-10.jpg

anh5-1507275430-10.jpg

[24/08/2017 21:25:41] Ngày 24/8, v?n d?ng viên di?n kinh Nguy?n Th? Huy?n (?nh gi?a, hàng d?u) dã xu?t s?c giành Huy chuong vàng n?i dung ch?y 400m rào n? t?i chung k?t SEA Games 29 ? Kuala Lumpur, Malaysia v?i thành tích 56 giây 06, phá k? l?c Sea Games. AFP/ TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *