Xây dựng hệ thống an sinh xã hội hướng tới sự hài lòng của người dân

thutuongng-1615382007-63.jpg

Sáng ngày 15/ 2 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020.

90% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Trong 25 năm qua công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội đến hết năm 2019 là 15,77 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574.000 người; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300.000 người, bằng 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (kể từ năm 2008-2018).

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khẳng định vị thế trong sự nghiệp xây dựng an sinh xã hội của đất nước.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là 85,945 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số), cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng mà ngành bảo hiểm xã hội đã đạt được. Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khẳng định vị thế trong sự nghiệp xây dựng an sinh xã hội của đất nước.

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cơ quan bảo hiểm xã hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay bên cạnh việc phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, ngành bảo hiểm xã hội còn có thành tích nổi bật trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm 3/4 số thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, ngành bảo hiểm xã hội hoàn thành việc cấp mã số định danh bảo hiểm xã hội cho 97 triệu người dân, trong đó có gần 86 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế kết nối, liên thông giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với gần 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, trong năm 2019, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp chính thức khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Với các kết quả đạt được, ngành bảo hiểm xã hội khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, tác phong làm việc chuyển từ hành chính sang phục vụ nhằm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Minh, xác định việc bảo đảm tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là hết sức quan trọng. Ngành đã luôn chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, góp phần quan trọng đưa số nợ bảo hiểm xã hội.

Năm 2019, số nợ bảo hiểm xã hội giảm xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển ngành. Con số này đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ các quyền lợi an sinh chính đáng của người lao động.

Trong thời gian tới, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, cơ quan bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ…

Bà Nguyễn Thị Minh khẳng định, ý thức rõ về trách nhiệm phục vụ nhân dân, ngành bảo hiểm xã hội đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.

“Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, tác phong làm việc chuyển từ hành chính sang phục vụ nhằm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân,” bà Nguyễn Thị Minh nói.

Tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.