Bảo hiểm xã hội Việt Nam cải cách hướng tới nền hành chính phục vụ

bhxhvietna-1615381422-32.jpg

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Đơn giản hoá thủ tục hành chính

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. Thực hiện quy định này, ngành bảo hiểm xã hội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động. 100% doanh nghiệp đã giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ bảo hiểm xã hội.

Không chỉ giảm thời gian, nhân lực trong việc quản lý sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Từ năm 2018, doanh nghiệp không còn phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người lao động.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giản lược các tiêu chí cần kê khai trong thủ tục hành chính như đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng cho người lao động.

Đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin

Hiện nay, với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội đến người dân, doanh nghiệp ngày càng được rút ngắn về thời gian và đa dạng về hình thức như gửi thư điện tử, tin nhắn văn bản.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính để phục vụ người lao động, doanh nghiệp tốt hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính để phục vụ người lao động, doanh nghiệp tốt hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn trong tối đa 2 giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của tổ chức, cá nhân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp bảo hiểm xã hội (Phần mềm K-BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 12/8/2019.

Doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp bảo hiểm xã hội” trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh cải cách hướng tới nền hành chính phục vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ứng dụng công nghệ thông tin đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, bảo hiểm xã hội cũng đã rút ngắn thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động đã góp phần giảm thời gian nhận và trực tiếp chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp để thực hiện dịch vụ công cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia https://www.dichvucong.gov.

Ứng dụng công nghệ thông tin đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan bảo hiểm xã hội. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.