14-1552967802-65.jpg

14-1552967802-65.jpg

Những chiếc xe tải trọng này chở đầy ắp bột đen óng được gắn tên là “xít thải” từ bãi thải Mỏ than Phấn Mễ về các xưởng tuyển tư nhân bên ngoài mỏ. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *