a10-1552968472-75.png

a10-1552968472-75.png

Khu vực bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ thường xuyên “đón tiếp” những đoàn xe từ long moong Mỏ than Phấn Mễ đổ xít than, cùng xe của các xưởng tư nhân bên ngoài đến “ăn hàng.” (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *