a9-1552967447-62.png

a9-1552967447-62.png

Mỗi khi có xe chở xít từ lòng moong Mỏ than Phấn Mễ lên bãi thải đổ, đội quân phu than lại vây quanh nhặt than cục. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *