xebusthuy-1595304309-3.jpg

xebusthuy-1595304309-3.jpg

Chiếc xe buýt này chạy bằng khí mêtan, bên cạnh những chiếc xe chạy bằng điện đang được đưa ra thị trường. (Ảnh/: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *