chebienrac-1595304507-61.jpg

chebienrac-1595304507-61.jpg

Chất thải sinh học – như chất thải thực phẩm – có thể được sử dụng để sản xuất khí sinh học, làm nhiên liệu và để sưởi ấm hoặc sản xuất điện. Thụy Điển là quốc gia hàng đầu về biến chất thải được thu gom trở thành năng lượng. (Ảnh: Ulf Grünbaum/Imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *