vnpo-1494987363-22.jpg

vnpo-1494987363-22.jpg

Ở phía dưới giếng nhìn lên, những người phu đào giếng như Nhân chỉ ước ngày ngày đi làm không có gì rơi xuống. Nguy cơ tai nạn chết người khiến anh từng nghĩ, ‘mỗi cái giếng đào là mỗi lần tự đào huyệt chôn sống mình.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *