vnpo-1494987383-32.jpg

vnpo-1494987383-32.jpg

Đôi khi để bắt được mạch nước ngầm, người phu đào giếng phải đào xuyên những quả đồi tạo nên những ‘vạn lý trường thành’ chạy ngầm chằng chịt hàng cây số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *