vnpnhamay-1571388639-19.jpg

vnpnhamay-1571388639-19.jpg

Nhà máy nước sông Đà đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng đổ trộm dầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.