10-1571388744-98.jpg

10-1571388744-98.jpg

Một con kè được đắp tạm để ngăn dòng dầu thải chảy vào nhà máy nước sông Đà nhưng không hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *