vnpanh5-1607495894-15.jpg

vnpanh5-1607495894-15.jpg

Doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khi Hiệp định RCEP thực thi.(Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *