ttxvn0912an-1607493684-85.jpg

ttxvn0912an-1607493684-85.jpg

Hiệp định RCEP sẽ mở nhiều cơ hội về thị trường cho doanh nghiêp. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *