vnapotalvi-1614584561-98.jpg

vnapotalvi-1614584561-98.jpg

越南卫生部一号疫苗与生物制品有限公司的人员对新冠疫苗中的蛋白质定量进行测定。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *