ttxvntiemv-1614945087-50.jpg

ttxvntiemv-1614945087-50.jpg

Nghiên cứu cho thấy vaccine COVID-19 của AstraZeneca hiệu quả với người trên 80 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *