vnapotaltr-1594269404-84.jpg

vnapotaltr-1594269404-84.jpg

Phạm nhân Mohd Hafiz Gomez Bin Abdullah (Malaysia) đã thụ án được hơn 19 năm tại Trại Thủ Đức được giao phụ trách việc chăm sóc cây cảnh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *