vnapotaltr-1594269379-8.jpg

vnapotaltr-1594269379-8.jpg

Các nữ phạm nhân người nước ngoài được dạy nghề và lựa chọn những công việc phù hợp với thể trạng, sức khỏe. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *