vnapotalco-1611324716-88.jpg

vnapotalco-1611324716-88.jpg

106 công dân Việt Nam hoàn thành thời gian cách ly tại Hòa Bình, trở về với gia đình, tháng 3/2020. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *