vnapotaldi-1611325131-55.jpg

vnapotaldi-1611325131-55.jpg

Chốt kiểm dịch khu vực biên giới G1 ấp Vinh, xã Mỹ Quý Tâ (Đức Huệ, Long An). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *