vnapotalca1-1546683278-3.jpg

vnapotalca1-1546683278-3.jpg

El Monumento de Amistad Vietnam- Camboya en la provincia de Mondulkiri.Foto:VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *