vnapotal401-1546683024-24.jpg

vnapotal401-1546683024-24.jpg

Soldados vietnamitas ayudan a agricultores camboyanos en el cultivo del arroz. Foto:VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *