vnapotal13-1589515344-47.jpg

vnapotal13-1589515344-47.jpg

Le président Ho Chi Minh lut le rapport politique au 2e Congrès national du Parti à Viet Bac en février 1951. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *