vnapotalxa-1589515255-5.jpg

vnapotalxa-1589515255-5.jpg

Conférence nationale consacrée au bilan du travail d’inspection et de supervision du Parti en 2019. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *