vna_potal_quang_ninh_cac_y_bac_sy_benh_vien_da_chien_so_2_quang_ninh_chuan_bi_don_tet__5291914

Quảng Ninh: Các y, bác sỹ Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh chuẩn bị đón Tết