vna_potal_quang_ninh_san_bay_van_don_don_chuyen_bay_dau_tien_thi_diem_don_khach_co_ho_chieu_vaccine__5648517

Quảng Ninh: Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên thí điểm đón khách có “Hộ chiếu vaccine”