ttxvnncov-1582617030-61.jpg

ttxvnncov-1582617030-61.jpg

Ngày 7/2/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Đây là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vắcxin phòng, chống loại virus này trong tương lai. (Ảnh: TTXVN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *