ttxvnbacsy-1582616706-48.jpg

ttxvnbacsy-1582616706-48.jpg

Giáo sư Hồ Đắc Di, giáo sư Tôn Thất Tùng và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch – những tên tuổi lớn của y học Việt Nam sau ngày Hà Nội giải phóng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *