ttxvnhoida-1528705285-100.jpg

ttxvnhoida-1528705285-100.jpg

Entretien entre le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue canadien Justin Trudeau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *