ttxvnhanoi-1588596092-95.jpg

ttxvnhanoi-1588596092-95.jpg

Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ở Hà Nội nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *