ttxvnando-1588595840-84.jpg

ttxvnando-1588595840-84.jpg

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 16/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *