ttxvncontai-1522656596-19.jpg

ttxvncontai-1522656596-19.jpg

Vận chuyển hàng hóa tại cảng container ở Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *