afpthep1-1522657519-27.jpg

afpthep1-1522657519-27.jpg

Công nhân tại một nhà máy sản xuất thép ở Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *