ttxvnchien-1586690222-87.jpg

ttxvnchien-1586690222-87.jpg

Quân giải phóng trong chiến dịch Tây Nguyên. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *