ttxvnlinhn-1586690354-46.jpg

ttxvnlinhn-1586690354-46.jpg

Lính ngụy cùng phương tiện dồn ứ trên bến Thành Hội-đường 7 để chờ qua sông Ba khi tháo chạy khỏi Tây Nguyên. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *