ttxvnchebi-1584691576-8.jpg

ttxvnchebi-1584691576-8.jpg

Переработка драконних фруктов для экспорта. (Фото: Буй Жанг/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *