ttxvn3007gu-1596076533-87.jpg

ttxvn3007gu-1596076533-87.jpg

Sau khi xuống máy bay, toàn bộ công dân và phi hành đoàn sẽ được đưa về khu cách ly y tế. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *