ttxvn3007gu-1596076666-34.jpg

ttxvn3007gu-1596076666-34.jpg

Các công dân xuống máy bay vào xe để về khu cách ly y tế. (Ảnh: Thành Đạt/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *